Back to Portfolios

Benton St. Apartments

Address

1404 Benton Street
Lakewood CO,80214

Style

Townhome Apartments

Size

11,600

Units

13